تماس با ما
021-47916709 آقای باباخانیان
021-47916714 آقای کریمی (بخش فنی)
از اساتید محترم خواهشمند است پیش از دریافت مجوز ، فونت های زیر را دریافت و بر روی رایانه خود نصب نمائید.
دریافت فونت های مورد نیاز
راهنمای نصب فونت